กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครอบครัว พาลูกเที่ยวใกล้เมือง
ประโยชน์ของการต่อจิ๊กซอว์
ฝึกการประสานงานระหว่างสมอง ดวงตา และมือ ให้เกิดการทำงานร่วมกันและสอดคล้องกัน
ฝึกควบคุมจิตใจให้มีสติและสมาธิจดจ่อ ทำให้พัฒนาการจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น
ช่วยพัฒนาความจำ
ช่วยพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ ความรอบคอบ การลองผิดลองถูก ทำให้สามารถคิดได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
*สำหรับเด็กเพิ่งหัดเล่น ควรเลือกจิ๊กซอว์ที่มีขนากใหญ่ จำนวนน้อย จับถนัดมือ เป็นรูปทรงที่น่ารัก จะช่วยดึงดูดความสนใจให้ลูกเล่นได้ดี