กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครอบครัว พาลูกเที่ยวใกล้เมือง
เมื่อสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น พาไปให้ได้มากที่สุดเมื่อมีโอกาส
.
.
1. “รับแสงแดด”
ร่างกายคนเราต้องการแสงแดด คล้ายๆกับเราต้องการทะเลอะไรอย่างนี้ เมื่อได้รับแสงแดดร่างกายจะสังเคราะห์ Vitamin D ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากระดูก ภูมิคุ้มกัน อารมณ์ และยังทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นอีกด้วย
เพราะฉะนั้นการให้เด็กๆโดนแดดจึงสำคัญกับพัฒนาการของพวกเขา โดยควรออกไปรับแสงแดดในช่วงเวลาที่แดดไม่แรงหรือร้อนจนเกินไป อย่างช่วงเช้า (06.00 – 09.00 น.) และ ช่วงเย็น (15.00 – 17.00 น.)
.
.
2. “ได้ออกกำลังกาย”
การขยับตัวและการวิ่งเล่น (Active play) สำคัญกับพัฒนาการเด็กอย่างมาก เด็กๆจะได้เรียนรู้ที่จะหาสมดุลร่างกาย สมดุลแรง พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ โดยอาจเป็นกิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์ เช่น เล่นบอล ขี่จักรยาน หรือกิจกรรมง่ายๆ อย่างการเล่นวิ่งไล่จับ ก็ทำให้เด็กๆ สนุก ตื่นเต้น มีความสุขได้แล้ว
.
.
3. “พัฒนา EF”
การพัฒนาทักษะ EF (Executive Function) อย่างการแก้ปัญหา วางแผน จัดลำดับ การจดจ่อและมุ่งมั่นนั้นเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติในกระบวนการเล่นของเด็ก หากเราเปิดพื้นที่ให้เล่นอย่างอิสระ เด็กๆจะใช้จินตนาการในการสร้างกฎ สร้างเกมขึ้นมาเอง ทดลองและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งนอกจากทักษะ EF แล้ว ยังส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
.
.
4. “เรียนรู้ความเสี่ยง”
การฝึกให้เด็กๆ เรียนรู้และรับมือกับความเสี่ยงถือเป็นเรื่องสำคัญ หากเราไม่เคยปล่อยให้ทดลองเสี่ยง เขาจะไม่รู้ขอบเขตและลิมิตว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้แค่ไหน และทำไม
ความผิดพลาดจะเป็นบทเรียนให้เด็กนำไปพัฒนาตนเอง โดยเด็กที่ถูกเลี้ยงมาแบบถูกปกป้องมากเกินไป อาจพบปัญหาในอนาคต เมื่อต้องตัดสินใจด้วยตัวเองหรือเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้
.
.
5. “เรียนรู้สังคม”
การเล่นข้างนอกเป็นโอกาสที่ดีที่เด็กๆ จะได้เจอเพื่อนคนอื่น พวกเขาจะเรียนรู้ที่จะทำความรู้จัก ฝึกพูดคุย ช่วยเหลือและแบ่งปันกัน เพราะการเล่นเป็นสื่อกลางที่เชื่อมเด็กเข้าด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติ
.
.
6. “ชื่นชมธรรมชาติ”
กิจกรรมง่ายๆ อย่างการเดินบนไม้ เล่นน้ำ ขุดดิน สังเกตสัตว์และที่อยู่นั้น นอกจากจะทำให้เด็กได้เข้าใจการอยู่ร่วมกัน และเห็นคุณค่าของธรรมชาติแล้ว ยังได้ใช้ประสาทสัมผัส ฝึกทักษะการสังเกต จากการสำรวจความหลากหลายของพืชและสัตว์อีกด้วย
.
เมื่ออนาคตของโลกอยู่ในมือเด็กๆ การให้โอกาสเขาได้ใกล้ชิดและเห็นคุณค่าของธรรมชาติจึงเป็นเรื่องสำคัญ….เมื่อออกจากบ้านได้ มาเล่นกันที่แลนด์แลปนะ