กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครอบครัว พาลูกเที่ยวใกล้เมือง
เล่นลูกข่าง ลูกได้พัฒนาอะไรบ้าง?
สังเกตการหมุนของลูกข่าง เรียนรู้การหมุน
‍ ได้หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คือปรากฏการณ์ไจโรสโคป
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยการบังคับทิศทางการหมุนลูกข่าง
เพิ่มจิตนาการเด็กๆโดยการระบายสีลูกข่าง พร้อมสังเกตเมื่อลูกข่างหมุนจะเกิดเป็นสีอะไร
ได้ฝึกสมาธิ พร้อมความภูมิใจที่ทำสำเร็จ