รู้จัก LandLab

กุสุมาวดี กรองทอง (ครูเก๋)

วิทยากรกระบวนการการเรียนรู้ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

อาทิ สื่อการสอน สสวท. : คณิตคิดไม่ยาก ป.1-6, ชีวิตเชิงวิทย์แหล่งการเรียนรู้ทัศนศึกษาออนไลน์ เพื่อนครู, บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมสร้างเด็กทำสื่อ kidทันข่าว ทางTPBS และผลิตcontent ทั้งสื่อโทรทัศน์และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม มากว่า15ปี

อาจารย์สุทธิพงษ์ พงษ์วร (อ.พงษ์)

  • นักวิชาการอิสระด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหารและการแปรรูป
  • ครูสอนวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับเด็ก (Soft Skill)
  • กำลังศึกษาปริญญาเอกด้าน Bio-Industrial Technology
  • นักวิชาการสาขาชีววิทยา สสวท.
  • ประสบการณ์การทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ศูนย์วิจัย Salor Salt Research Center, South Korea

อาจารย์ราม ติวารี (อ.ราม)

  • ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • กรรมการ การดำเนินการพัฒนาหนังสือเรียนฟิสิกส์ ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2551
  • ผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • วิทยากรรับเชิญรายการ De Science ออกอากาศช่อง Mahidol Channel

Our community

Our families come from nearby neighborhoods, creating a close-knit environment and strong parent partnerships. Whether we’re close to home or near the office, our center is ideal for busy working families and easy to get to – for pick-up and drop-off or to stop in for a visit.

We use fun, research-based, multi-sensory strategies to help children develop early learning skills, including Lively Letters, Open Court for phonics and literacy, Handwriting Without Tears, and Everyday Math. We use Responsive Classroom as the basis for our social and emotional learning curriculum throughout the school.

Health & Safety

Your child’s health and safety are our top priority. Our centers have strict guidelines for cleanliness and security and we’re proud to be recognized as a health-and-wellness model for child care centers by the Partnership for a Healthier America.

At Bright Horizons, we make your child’s health and safety our top priority. Our standards are the highest in the industry, meeting or exceeding all local and state guidelines.

All of our early education and preschool centers include: