กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครอบครัว พาลูกเที่ยวใกล้เมือง

ทุกคนย่อมมีหลายความรู้สึกในวันเดียว แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป ซึ่งอารมณ์ของเราก็มีอิทธิพลมากในการชีวิต หรือการอยู่ร่วมกับคนอื่น สิ่งที่แตกต่างก็คือคนทุกคนควบคุมอารมณ์ได้ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะเด็ก ที่ยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เลยแสดงออกมาโดยการ ร้องไห้ โวยวาย กระทืบเท้า ทิ้งตัวดิ้นลงไปกับพื้น ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยการ 🔵 ให้ลูกนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ และการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นเวลา จะทำให้เด็กจัดการได้ว่า ต่อไปต้องทำอะไร🔵 สอนให้ลูกรู้จักให้อภัยตัวเองเมื่อทำผิดพลาด🔵 ชื่นชมลูกเมื่อควบคุมอารมณ์ได้ดี…